Izposoja vozil po izredno ugodnih cenah

Naš vozni park obsega veliko različnih vozil po izredno ugodnih cenah. V naši ponudbi tako najdete manjša vozila, vozila srednje velikosti kot tudi večja osebna in kombi vozila. Poleg osebnih in poltovornih vozil, je pri nas možno najeti tudi skuterje, štirikolesnike, čolne, tovorne prikolice in prikolice za vleko avtomobilov.

 

Nudimo

− Izposojo vozil.

 

− Brezplačno dostavo in prevzem vozil do 20 km.

 

− Uredimo prevoz poškodovanega vozila k izbranemu serviserju.

 

− Možnost najema vozila s šoferjem.

 

− Možnost prevzema ali vračilo vozila izven delovnega časa.

 

− Neomejeni kilometri.

 

− Posebni popusti za redne stranke.

 

Pogoji najema

1. člen: upravičenci do izposoje
Vozilo je posojeno podpisniku pododbe o izposoji, ki je določen kot uporabnik vozila. Poleg uporabnika smejo izposojeno vozilo voziti tudi druge osebe, katerih osebni podatki morajo biti izrecno navedeni v tej pogodbi. Izposojenega vozila razen pooblaščenih voznikov, katerih podatki se prej navedejo, ne voziti nihče drug. Voznik mora imeti veljavno slovensko ali mednarodno vozniško dovoljenje. Prevzemno mesto si pridržuje pravico odločanja o tem, katerim strankam lahko zaupa vozilo.

 

2. člen: uporaba vozila
Upravičenec izposoje, v nadaljevanju "uporabnik", se zavezuje:
* da bo vozilo uporabljal samo za svoje osebne potrebe;
* da ne bo odplačno prevažal potnikov in da ne bo prevažal več potnikov, kot je navedeno;
* da vozila ne bo uporabljal za nezakonite namene ali prevoze blaga;
* da z vozilom ne bo vlekel drugega vozila;
* da bo pri vsakem postanku oziroma ustavitvi vozila vedno uporabil naprave za zaščito pred krajo in zaprl vozilo, pri sebi pa bo obdržal ključe in dokumente vozila.

 

3. člen: stanje vozila
Uporabnik izjavlja, da je vozilo pregledal in preizkusil, ter ugotavlja, da je stanje karoserije prejetega vozila brezhibno. Zavezuje se, da bo vozilo vrnil v enakem stanju.
Vseh pet pnevmatik je brezhibnih in nepoškodovanih. V primeru poškodbe katere od pnevmatik zaradi kakršnegakoli vzroka, razen normalne obrabe, se uporabnik obvezuje, da bo to pnevmatiko nadomestil z novo pnevmatiko iste blagovne znamke in enakih dimenzij.

 

4. člen: vzdrževanje, popravilo
Redno vzdrževanje izposojenega vozila v skladu s proizvajalčevo servisno knjižico opravlja prodajno mesto. Stroške popravil ter zamenjave delov ali pnevmatik zaradi normalne obrabe krije prodajno mesto, ki za te posege tudi poskrbi. Stroške popravila, zamenjave delov, ki bi bili posledica nenormalne obrabe ali malomarnosti, vedno krije uporabnik.

 

5. člen: zavarovanje
Ob upoštevanju odbitnih franšiz je vozilo za izposojo zavarovano pred naslednjimi tveganji in pod naslednjimi pogoji:
* odškodninska odgovornost, pravna pomoč.
Uporabnik lahko koristi ta jamstva, vendar je v naslednjih bistvenih primerih:
* neveljavno vozniško dovoljenje
* vožnja pod vplivom alkohola
* škoda, ki jo namerno povzroči uporabnik
* poškodbe ali izguba prevažanih predmetov
* povračilo glob.
Poleg tega je treba vsak škodni dogodek prijaviti prodajnemu mestu najkasneje v 48 (delovnih urah), škodo zaradi kraje ali vandalizma pa je treba v 24 urah prijaviti tudi policiji ter ob prijavi škode poslovnemu mestu priložiti ustrezno potrdilo.

 

6. člen: pavšalna soudeležba
Stroške za gorivo krije uporabnik. Izposoja se zaračuna po dnevih uporabe, pri čemer se vsak začet dan zaračuna v celoti. Dan zajema obdobje 24 zaporednih ur. Pavšalna soudeležba ne vključuje odkupa odbitni franšiz zavarovalnice.

 

7. člen: vračilo
Uporabnik je dolžan vrniti izposojeno vozilo ob poteku dogovorjenega roka. Vračilo mora biti obvezno opravljeno v prostorih prevzemnega mesta.

 

8. člen: plačilni pogoji
Dnevna pavšalna soudeležba mora biti plačana pred predajo vozila.

 

9. člen: dokumenti, papirji vozila
Če uporabnik ne more vrniti dokumentov vozila (prometno dovoljenje in zavarovalna polica), mora predložiti uradno dokazilo o izgubljenih ali ukradenih dokumentih in plačati stroške izdaje dvojnikov.

 

10. člen: kršitve
Uporabnik in/ali pooblaščeni voznik sta edina odgovorna za kazni in globe, ki so jima bile izrečene zaradi njunih kršitev cestno prometnih predpisov.ì